Cudzí jazyk už v materskej škole – má to zmysel?

Snažíte sa deťom dopriať to najlepšie? To čo ste napríklad vy nemali, alebo po čom ste dlho túžili? Najprv to boli rôzne plávania pre bábätká neskôr Babybalance, montessori a iné krúžky? Čo však ďalej keď máte škôlkara? Rozvíjať ho pomocou cudzích jazykov? Pozrieme sa na to kedy a ako začať.

Snažíte sa deťom dopriať to najlepšie? To čo ste napríklad vy nemali, alebo po čom ste dlho túžili? Najprv to boli rôzne plávania pre bábätká neskôr Babybalance, montessori a iné krúžky? Čo však ďalej keď máte škôlkara? Rozvíjať ho pomocou cudzích jazykov? Pozrieme sa na to kedy a ako začať.

Kedysi sa cudzí jazyk učil až na druhom stupni v škole. Výučba cudzieho jazyka v materských školách už nie je v dnešnej dobe špecialitou ani novinkou, priam by sa dalo povedať že štandardom alebo nutnosťou.

Rodičia aj deti si to vyžadujú, tak prečo nie? samozrejme všetko v rovine detskej radosti a hravou formou. 

Prvenstvo v popularite jazykov má samozrejme angličtina aj keď niektoré škôlky ponúkajú aj nemčinu alebo francúzštinu či španielčinu. Ide však potom už skôr o špeciálne alebo bilingválne škôlky. Niektoré materské školy si na výučbe postavili svoj marketing.

JE CUDZÍ JAZYK V SKOROM VEKU PRÍNOSOM?

Vedci a rôzne štúdie zaoberajúce sa detským mozgom a vývojom riešili aj otázky kedy začať a či už v škôlke nieje neskoro a podobne.

Materská škola má veľa iných dôležitých úloh, ktoré sú určite prvoradé ako učiť sa cudzie jazyky: socializácia, spolupráca, rešpektovanie autorít, komunikácia, vzťahy s rovesníkmi, učenie sa režimu, tvorivosť, rozvoj telesných schopností, zručností, návykov a podobne. Preto sa tieto aktivity robia ako doplnkové ak je čas.

Pri bilingualite detí aj dospelých platí všeobecne  „čím skôr začnete tým lepšie“. Nikdy nie je priskoro, kludne stačí začať s pesničkami alebo krátkymi básničkami v cudzom jazyku, prípadne sem tam spomenúť nejaké slovíčko a všimnite si ako sa toho deti chytia hneď. 

Malé deti sa učia prvé slovíčka iba pomenovaním takže si neuvedomujú či je pes a “dog” v slovenskom,alebo anglickom jazyku, iba si to v mozgu spájajú s predmetom alebo bytosťou/činnosťou. Používajú následne tieto slová automaticky.

Nevešajte však hlavu, ak nemáte zahraničného partnera alebo ak sami neviete cudzí jazyk výborne, alebo ak dieťa nenavštevuje škôlku v zahraničí prípadne bilingválnu nič sa nestane ak začnete s učením neskôr, nemusíte teraz silou mocou striktne na dieťa hovoriť pol dňa jedným a pol dňa druhým jazykom. Ak máte čas párkrát do týždňa si vymedzte krátky čas na hravé učenie a ak ste zaneprázdnení využite ponuku jazykového krúžku v škôlke.

PRIEBEH VYUČOVANIA V ŠKÔLKE

Materské školy ponúkajú kurzy pre deti buď:

  • sprostredkovane cez agentúry
  • vo svojej vlastnej réžii

Takéto kurzy sú v škôlke 1x maximálne 2x do týždňa v poobedňajších hodinách, aby nenarúšali chod škôlky a edukáciu, ktorá je daná ministerstvom školstva.

Deti v predškolskom veku ešte nevedia čítať a písať, preto počas týchto kurzov/ krúžkov si deti hravou formou – prevažne pomocou piesní, obrázkov, tancov a hier osvoja základné slovíčka na rôzne témy.

Týmito témami sú hlavne:

  • farby
  • ovocie/zelenina/potraviny
  • zvieratká
  • rodina
  •  základné pojmy ako slniečko, obláčik, dom, strom a podobne.

Vyučovacia hodina trvá 30 – 45 min podľa veku detí, pretože maličké deti sa nevedia dlho sústrediť na 1 aktivitu. Preto si aj učiteľ musí pripraviť cca 4 aktivity, ktoré s deťmi prestrieda.

METÓDA HELEN DORON

Existuje viacero metód učenia sa cudzích jazykov. My si priblížime svetoznámu metódu autorky Helen Doron.

Táto metóda je založená na tzv. “okne príležitostí”, kde sa predpokladá, že v tomto okne/období si dieťa vie osloviť slovnú zásobu tak ako pri materinskom jazyku.

Toto okno príležitostí sa končí okolo 7.roku, kedy sa už jazyk u detí prestane tak vyvíjať.

Pri metóde Helen Doron sa učia už aj bábätká vo veku 3 mesiacov.

Základom je prirodzené, milé, bezpečné , harmonické a bezstresové prostredie v ktorom sa deti cítia dobre a tak si hravou formou osvojujú cudzie jazyky. Žiadne známky, skúšanie, testy a podobne. Prevláda pozitívna motivácia, radosť a lahkosť.

Ako pripraviť dieťa na prvé dni v materskej škole?

KTO MÔŽE DETI UČIŤ CUDZIE JAZYKY

Veľa rodičov sa obáva aj úrovne výučby. Tak ako pri všetkom aj tu platí, že ak má byť niečo nekvalitne tak radšej vôbec.

Dieťa si tak buduje vzťah k jazyku, k výučbe a samozrejme aj naučenie sa zlých základov má neskôr svoje dôsledky. Veľmi dôležitým momentom pri výučbe cudzích jazykov pre deti je odbornosť a kvalifikácia lektora.

Cudzí jazyk by mali učiť profesionáli, ktorí sú na to vyškolení a to špeciálne na prácu s malými deťmi.

Takto je to definované v zákone:

Čo sa týka jazykovej prípravy v cudzom jazyku, učiteľ materskej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, sa na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vyžaduje vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D tejto vyhlášky a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka.“

Realita je však často iná a stretávame sa s neodbornosťou, preto si treba dopredu zistiť, kto má učiť Vaše dieťa.

AKÁ JE CENA ZA KRÚŽOK

Na to aby Vaše dieťa absolvovalo v škôlke krúžok cudzieho jazyka potrebujete dať informovaný súhlas a dieťa  na krúžok prihlásiť podľa pokynov učiteľov alebo riaditeľov školky. 

Tieto aktivity sú spoplatnené a to nielen v súkromných škôlkach ale aj v štátnych alebo cirkevných. Je to z toho dôvodu, že sa využívajú rôzne pomôcky a vybavenie učební ako aj externí učitelia.

Výška poplatkov sa v škôlkach líši z viacerých dôvodov:

  • niekedy prispieva školka zo svojich poplatkov, ktoré vyberá od rodičov
  • podľa toho aké materiály a pomôcky pri výučbe využíva
  • podľa množstva pracovných listov a zošitov, ktoré dáva deťoma  rodičom k dispozícii

Zhrnutie:

Výučba cudzích jazykov v skorom veku má zmysel, ale ak ju dieťa mať nebude nič tým nestratí a dobehne svojich spolužiakov na základnej škole.

Foto:Unsplash