Pripravte svojho predškoláka na školu

zdroj:https://unsplash.com/photos/xCU7nCMNfI8
zdroj:https://unsplash.com/photos/xCU7nCMNfI8

Máte doma predškoláka? Mnohí rodičia sú zaneprázdnení rýchlym životným tempom a nemajú čas riešiť edukovanie svojich detí. V príprave na školu pomáha vždy škôlka. Ale čo keď škôlka teraz nie je? Dať odklad alebo pripraviť dieťa doma?
Dáme Vám pár tipov ako pripraviť veľkého škôlkara na školu.

Máte doma predškoláka? Mnohí rodičia sú zaneprázdnení rýchlym životným tempom a nemajú čas riešiť edukovanie svojich detí. V príprave na školu pomáha vždy škôlka. Ale čo keď škôlka teraz nie je? Dať odklad alebo pripraviť dieťa doma?

Dáme Vám pár tipov ako pripraviť veľkého škôlkara na školu.

JE UŽ MOJE DIEŤA ZRELÉ NA ŠKÔLKU?

Častokrát túžba rodiča dať dieťatko do školy je silnejšia ako fakt či je už na taký veľký krok pripravené.

Každý rodič si pozná vlastné dieťa a mal by kriticky zhodnotiť situáciu, každé dieťa má svoje tempo psychomotorického vývinu.

Ak si neviete rady v prvom rade sa poraďte s učiteľom alebo riaditeľom školky, ktorú navštevujete.

Za zváženie stojí aj tzv. test školskej zrelosti, ktorý môžete absolvovať ako aj navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Treba si uvedomiť, že je to veľký míľnik v živote našeho dieťaťa kde z hravého prostredia školky prechádza do prvého ročníka a s tým prichádzajú aj povinnosti a nároky, ktoré doteraz nemuselo  podstupovať.

Zatiaľčo v materskej škole malo dieťa čas aj na sebarealizáciu a hranie sa podľa vlastného uváženia, teraz bude potrebná jeho sústredenosť a pozornosť.

AKO MU VIEM POMÔCŤ?

Samozrejme všetci vieme, že čas nejde natiahnuť, ale dobrý time management nám umožní trošku sa v rámci hry povenovať niektorým podstatným aktivitám, ktorých výsledkom je aj precvičovanie a príprava do školy.

Predstavíme si ich pár:

Reč a slovná zásoba

Pri nástupe do školy by malo dieťa mať už dostatočnú slovnú zásobu a výslovnosť. Ak zle vyslovuje niektoré hlásky treba navštíviť logopéda – najvhodnejší vek je 5 – 6 rokov.

Čo sa týka slovnej zásoby, tú si dieťa osvojí hlavne čítaním rozprávok a rozhovormi.

Čítajte svojmu dieťaťu a pýtajte sa ho – čo videlo? ako to funguje? čo si o tom myslí. 

Skúste ho vyzvať nech Vám prerozpráva príbeh vlastnými slovami. Podporte v ňom zvedavosť a keď vidíte, že ho nejaká téma zaujala treba ho v tom momente v tom čo najviac podporiť.

Zahrajte sa hru “telefón” – predškolák by mal už poznať a vedieť definovať písmená na začiatku a konci slova. Zahrajte sa telefón tak že poviete slovo a ten druhý musí povedať slovo začínajúce písmenom slova predtým.

vytváranie a rozvíjanie matematických predstáv

Naučte dieťa pomenovať čísla – postupne najprv do 3, do 5, do 10.

Rátať môžete čokoľvek máte doma – gombíky, autíčka, bábiky, zvieratká. Rátať viete aj vonku napríklad schody, autá atď.

Skúste dieťa naučiť aj tvary ako kruh, štvorec, obdĺžnik či elipsa.

Pre matematiku je dobré aj osvojenie si pojmov veľký – malý, vačšie – menšie, dlhý – krátky, všetko – nič

Grafomotorika

Všimnite si či je dieťa pravák alebo ľavák a podľa toho prispôsobte jeho aktivity. Veďte deti k aktivitám ako strihanie, lepenie, kreslenie, písanie, maľovanie štetcom – ideálne ak pekne sedí na stoličke za stolom.

N aprecvičovanie grafomotoriky využite rozne detské zošity, knihy s aktivitami či pracovné listy, kde deti cvičia rôzne čiary, tvary, labyrinty atď.

Rozvoj jemnej motoriky

Jemná motorika ide ruka v ruke s grafomotorikou. 

Využite na jej precvičovanie aj napríklad zapínanie gombíkov, zapínanie zipsu, hry ako mozaika, či šitie alebo prevliekanie a navliekanie korálok.

Modelovanie z plastelíny je tiež prospešné.

Rozvoj pamäte

Pre rozvoj pamäte sú vhodné hry ako napríklad pexeso.

Najdôležitejšími sú však riekanky a pesničky, prostredníctvom nich si dieťa trénuje pamäť, sluchové vnímanie ako aj rozširuje slovnú zásobu.

Učte dieťa napríklad pomenovať dni v týždni alebo mesiace v roku.

Rozvíjanie samostatnosti dieťaťa

Školské prostredie bude pre dieťa úplne nové a aj bežné činnosti ako ísť na WC bude pre neho ťažké keďže doteraz v škôlke deťom pomáhala pani učiteľka.

Veďte deti k samostatnosti:

  • umývanie sa, umývanie rúk, pustenie vody, splachovanie
  • obliekanie, vyzliekanie
  • stolovanie, použitie príboru, pomoc pri chystaní desiaty
  • veďte dieťa k upratovaniu a starostlivosti a zodpovednosti o svoje veci
  • naučte dieťa nehanbiť sa opýtať na cestu prípadne aby si pamatalo svoju adresu a mená prípadne telefónne číslo a použitie telefónu v nutných prípadoch

Podporiť dieťa môžeme aj pozeraním rozprávok zo školského prostredia, počúvaním pesničiek, čítaním a prezeraním knižiek o škole ako aj vypracovaním pracovných zošitov určených pre predškolákov.

O zošitoch a knižkách vhodných pre predškolákov sa môžete dočítať v našom ďalšom článku.

Deti reagujú na školu rôzne – niektoré sa tešia, iné majú obavy či strach. Ak im chcete pri tomto prechode pomôcť , mali by byť už na začiatku čiastočne pripravené. 

Foto: Unsplash

1 Comment

Comments are closed.