Lesné škôlky na Slovensku

zdroj:https://unsplash.com/photos/qJVluHTPx7U
zdroj:https://unsplash.com/photos/qJVluHTPx7U

Prichádza obdobie zápisov do materských škôl, ak ešte nemáte preferenciu a máte doma malého dobrodruha/ divožienku pozorne čítajte, či nie je práve lesná škôlka to pravé pre Vaše dieťa. Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie a aj výber škôlky podlieha trendom – lesná škôlka však nie je pre každého.

Čo znamená lesná škôlka

Lesná škôlka je tak ako montessori alebo waldorfská škôlka alternatívou ku klasickej materskej škole.

Hlavné rozdiely:

 • vzdelávanie prebieha hlavne v  prírode
 • v kolektíve je menší počet detí (2 pedagógovia na maximálne 16 detí)
 • deti nie sú rozdelené podľa veku a tým sa starší naučia pomáhať mladším a mladší zas naopak napredujú keď sa inšpirujú staršími
 •  deti sú v prírode za každého počasia  a dlhšiu dobu 
 • náplň dňa a edukácia  sa líšia od konkrétnej škôlky a jej možností 
 • v niektorých lesných kluboch dokonca deti obeduju aj spia vonku – tento trend je veľmi populárny v zahraničí 
 • o ďalších benefitoch sa dozviete ďalej 
zdroj:https://unsplash.com/photos/xCU7nCMNfI8
zdroj:https://unsplash.com/photos/xCU7nCMNfI8

DNEŠNÝM DEŤOM CHÝBA VZŤAH K PRÍRODE

Aj vy si spomínate na svoje detstvo na dedine, v prírode, prípadne v meste v parku a na ulici? Dnešné deti to nemajú. Prírodu a pohyb vonku s  kamošmi nahradili televízia, mobily, tablety, enormné množstvo indoorových hračiek.

Stále viac detí je agresívnych, majú poruchy pozornosti, zhoršené vôľové schopnosti a nehovoriac o väčšom počte obéznych detí,  vznik množstva alergií a iných imunitných ochorení.

Odborníci aj psychológovia vidia ako príčinu znížený a nedostatočný pobyt vonku a menej pohybových aktivít.

Rýchly životný štýl  a doba , keď nemôžeme deti nechať samé vonku na ulici rodičom a ich deťom neumožňuje tráviť v prírode toľko času ako by chceli.

Preto práve lesné kluby sú alternatívou ako tento deficit nahradiť.

BENEFITY LESNÝCH ŠKÔLOK 

 • pozitívny dopad na emocionálny rozvoj detí 
 • poznávací prínos  – budovanie vzťahu k prírode – dieťa lepšie pochopí veci keď sa ich môže dotknúť a vidieť zvieratá naživo 
 • spolupráca na skrášlení a obnove prírody  – ekologický prínos
 • environmentálna náuka
 • hry v prírode a samostatnosť 
 • kooperačné hry a sociálne správanie
 • vyššia schopnosť koncentrácie 
 • rozvinutejšia hrubá motorika a kreativita
 • lepšia imunita – menšia chorlavosť

AKO JE TO V EURÓPE  A NA SLOVENSKU 

V Nemecku a Škandinávii sú lesné škôlky oficiálne zaradené do siete výchovno-vzdelávacích zariadení. Sú z časti dotované aj štátom. 

 Prvé lesné škôlky sa objavili v Škandinávii už v 50. – 60. rokoch a postupne sa rozšírili do Nemecka kde ich v tejto konkrétnej podobe a výchovnej štruktúre nájdeme už od 90.rokov niekoľko tisíc.

 V Českej republike by sme v súčasnosti mohli nájsť 120 lesných škôlok. V roku 2016 tu dostali lesné materské školy plnú legislatívnu podporu. Vznikla aj Asociace Lesních mateřských školek.

zdroj:https://unsplash.com/photos/oWS_3i0Y5sI
zdroj:https://unsplash.com/photos/oWS_3i0Y5sI

Lesné škôlky slovenský zákon nepozná

Pojem lesná škôlka slovenská legislatíva nepozná. Na Slovensku preto tieto škôlky fungujú ako lesné kluby, združenia a podobne. Podľa ministerstva školstva tieto kluby nespĺňajú nimi stanovené kritéria a definujú ich ako zariadenia, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl.

Naše štátne školstvo nesúhlasí s alternatívnou pedagogikou ako lesné škôlky, waldorf alebo montessori. Podľa nich sa aj v bežných školách venujú eko výchove a environmentálnym témam a deti pravidelne chodia na prechádzky v okolí škôlky. Kedysi sa chodilo aj do škôlky či školy prírody, tento trend však postupne zaniká.

Ponuka lesných škôlok na Slovensku

Na Slovensko prišiel tento trend z Čiech a to hlavne v Bratislave, zo začiatku najmä kvôli nedostatku miest v štátnych škôlkach a neskôr už si začali rodičia vyberať akým smerom chcú svoje deti vychovávať. V súčasnosti figuruje na Slovensku okolo 24 lesných škôlok. Napríklad : Gaštanko, Lesný klub Pramienok, Lesný klub Bystruška a mnohé iné, ktoré nájdete po celom Slovensku.

Fotky: unsplash